Theodoros Angelopoulos iš arčiau

AMŽINYBĖ IR DIENA

Graikija, Prancūzija, Italija 1998 m. 130 min.
Theodoros Angelopoulos

KELIAUJANTYS ARTISTAI

Graikija 1975 m. 230 min.
Theodoros Angelopoulos

MEDŽIOTOJAI

Graikija 1977 m. 165 min.
Theodoros Angelopoulos

PEIZAŽAS RŪKE

Graikija, Prancūzija, Italija 1988 m. 125 min.
Theodoros Angelopoulos

ULISO ŽVILGSNIS

Graikija, Prancūzija, Italija, Vokietija 1995 m. 179 min.
Theodoros Angelopoulos