Už slenksčio

Vaizdai

Aukštaitės Damutės Gaižauskienės gyvenimo peripetijos  artimos daugeliui Lietuvos žmonių.Gražiausi jaunystės metai praleisti Sibiro tremtyje,išdraskyta tėviškė,skaudūs atsiminimai,lydintys visą gyvenimą.Atgava-arklys Miražas ir skambinimas varpais-neatsiejama Damutės būties dalis.

Diana Matuzevičienė, Kornelijus Matuzevičius

Diana Matuzevičienė baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, lankė Juozo Miltinio teatro studiją, studijavo keramiką Stepo Žuko dailės aukštesniojoje mokykloje. Dirbo Lietuvos kino studijoje režisieriaus asistente prie R. Šilinio, R. Verbos, A. Aramino, R. Vabalo, L. Lazėno, H. Šablevičiaus kuriamų filmų. Nuo 1990-ųjų su vyru K. Matuzevičiumi kuria dokumentinius filmus.

Kornelijus Matuzevičius baigė Vilniaus 23-iąją vidurinę mokyklą, VGIKO Operatorių fakultetą. Nuo 1970-ųjų dirbo dokumentinių filmų operatoriumi Lietuvos kino studijoje. Nufilmavęs arti šimto dokumentinių filmų. 1990 m. už filmus, nufilmuotus su H. Šablevičiumi, įvertintas Nacionaline premija. Nuo 1990-ųjų su žmona D. Matuzevičiene kuria dokumentinius filmus.

Šis filmas yra programos dalis: