Išsižadėjimas

Vaizdai

Šis filmas – tai katalikų kunigo, kuris vietoj profesionalaus menininko darbo ėmėsi sielovados užduoties, – portretas. Kunigo pastangomis, latvių suitų (Kuržemės latvių katalikiška sala) apylinkėse imta restauruoti bažnytinę tapybą ir skulptūrą, jis pats pradėjo saugoti liturginės tekstilės kūrinius, juos kolekcionuoti ir konservuoti.

Nuo tada, kai šis kunigas ėmėsi darbuotis suitų parapijose, plačiau paplito ir tradicinis suitų moterų dainavimas, vadinamas burdoniniu.

 

Ieva Epnere

Ieva Epnerė gyvena ir dirba Rygoje, Latvijoje. Menininkė užsiima fotografija, kuria video ir instaliacijas. Naujausias solo parodas jimenininkė surengė Varšuvoje, Lenkijoje (2015  m. paroda "„Piramidė ir kiti pasakojimai“"), Rygos ššiuolaikinio meno centre Rytoje ir Liepojos muziejuje Latvijoje (2015  m. paroda „"Niekieno žemė, kiekvieno žemė“"), Briuselio galerijoje "„Contretype"“ Belgijoje (2015  m. paroda "„Laukiamasis"“). Menininkės kūriniai taip pat dalyvavo grupinėse parodose Latvijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Briuselyje, Paryžiuje, Vienoje ir Oberhauseno trumpų filmų festivalyje.

2016  m. rudenį menininkė reziduoja Niujorke (JAV), tarptautinėje vaizduojamojo meno rezidencijoje ISCP.