„Scanorama Shortcut“ projekto taisyklės

„Scanorama Shortcut“ projekto taisyklės

1. Apie „Scanorama Shortcut“.

1.1. „Scanorama Shortcut“ yra tarptautinės trumpametražių filmų kūrėjų kūrybinės dirbtuvės, mokančios pažvelgti į kino kūrimo ir platinimo procesus per verslo prizmę.

1.2. Kūrybinių dirbtuvių paskaitos vyks 2015 m. gegužę  Reikjaviko ir Saudarkrokur miestuose Islandijoje, liepą Nidoje, Lietuvoje, o rugsėjo–lapkričio mėnesiais „Scanorama Shortcut“ lankys Lietuvos meno inkubatorius bei kultūros centrus ir pristatys kūrybinių dirbtuvių metu parengtų video seminarų ciklą.

1.3. Projekte „Scanorama Shortcut“ gali dalyvauti 18–30 metų amžiaus režisieriai, scenaristai ir prodiuseriai, kuriantys (ar ketinantys kurti) trumpametražius filmus.

1.4. Kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ organizatoriai įsipareigoja vykstant kūrybinėms dirbtuvėms atrinktiems dalyviams suteikti galimybę dalyvauti kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose bei pasirūpinti dalyvių maitinimu, transportavimu (lėktuvo bilietų į abi puses bei vietinių kelionių Islandijoje ir Lietuvoje apmokėjimu) bei apgyvendinimu be jokių papildomų mokesčių, išskyrus vienkartinį dalyvio mokestį.

2. Renginių datos.

2.1. Pirmasis kūrybinių dirbtuvių etapas vyks 2015 m. gegužės 26–30 d. Islandijoje, Reikjaviko ir Saudarkrokur miestuose.

2.2. Antrasis kūrybinių dirbtuvių etapas vyks 2015 m. liepos 19–25 d. Lietuvoje, Nidoje.

2.3. Trečiasis projekto etapas vyks 2015 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvos regionuose įsikūrusiuose menų inkubatoriuose ir kultūros centruose (3 renginiai) bei 2015 m. lapkričio  5–15 d. Europos šalių kino forumo „Scanorama“ metu, Vilniuje. Renginių metu bus pristatomas kūrybinių dirbtuvių metu parengtas video seminarų ciklas.

3. Registracijos taisyklės.

3.1. Registruotis gali pilnamečiai Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos piliečiai, turintys galiojančius ir keliavimui Šengeno erdvėje tinkamus asmens tapatybės dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

3.2. Registruotis galima nuo 2015 m. balandžio 23 d. iki 2015 m. gegužės 1 d. imtinai. Organizatoriai pasilieka teisę nesvarstyti kandidatūrų pateiktų po gegužės 1 d.

3.3. Darbų pavyzdžiai nėra privalomi, tačiau pageidautini. Tekstiniai dokumentai, pvz. trumpametražių filmų scenarijai ir kt., turi būti pateikiami pdf formatu, o video darbų pavyzdžiai, pvz. trumpametražiai filmai, pateikiami mov, avi, mp4 formatais. Registracijos formoje galima pateikti ir nuorodas į tinklalapius (vimeo, youtube ir kt.).

3.4. Registruodamasis kandidatas patvirtina, jog galės atvykti į atrankos pokalbį, kuris vyks 2015 m. gegužės 5–7 dienomis, A. Goštauto g. 4, Vilniuje arba dalyvauti atrankos pokalbyje kita forma, pvz. video konferencijos būdu (Skype ar kt.).

3.5. Registruodamasis kandidatas patvirtina, jog galės dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse Islandijoje 2015 m. gegužės 26–30 d.

3.6. Registruodamasis kandidatas patvirtina, jog galės dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje, Nidoje, 2015 m. liepos 19–25 d.

3.7. Registruodamasis kandidatas privalo susipažinti ir sutikti su dalyvavimo projekte taisyklėmis.

4. Atrankos taisyklės.

4.1. Kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ dalyvių  atranka vykdoma dviem etapais:

4.1.1. Atrankos dalyvio registracijos formos užpildymas ir pateikimas;

4.1.2. Atrinktų kandidatų pokalbis su atrankos komisija.

4.2. Kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ svarbiausi atrankos kriterijai yra šie:

4.2.1. Motyvacija tobulėti ir kurti trumpametražius filmus;

4.2.2. Kūrybiškumas;

4.2.3. Darbų pavyzdžiai (filmas, scenarijus ir kt.);

4.2.4. Amžius nuo 18 iki 30 metų.

4.3. Organizatoriai pasilieka teisę nesvarstyti užsiregistravusių kandidatų, jei jų nurodyta informacija neatitinka nurodytų reikalavimų.

5. Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės.

5.1. Po antro atrankos etapo kandidatas tampa projekto dalyviu, kai iki 2015 m. gegužės 15 d.:

5.1.1. Pasirašo projekto dalyvio sutartį su projekto organizatoriumi;

5.1.2. Pateikia galiojančio ir keliavimui Šengeno erdvėje tinkamo asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;

5.1.3. Susimoka dalyvio mokestį ir organizatoriams pateikia atlikto pavedimo kopiją.

5.1.4. Atrinktiems dalyviams taikomas 200 eurų dalyvio mokestis.

5.1.4.1. Dalyviams, kurie sutinka tapti „Scanorama Shortcut“ ambasadoriais ir dalyvauti „Scanorama Shortcut“ pristatymuose menų inkubatoriuose ir kultūros centruose Lietuvoje 2015 metų rudenį (rugsėjo ir spalio mėnesiais), taikoma 50 % nuolaida dalyvio mokesčiui (100 eurų).

5.1.4.2. Dalyvis, pažymėjęs, kad nori būti „Scanorama Shortcut“ ambasadoriumi trečiojo kūrybinių dirbtuvių etapo metu, privalo dalyvauti bent viename „Scanorama Shortcut“ pristatyme Lietuvos regione.

5.1.4.3. Dalyvis, pažymėjęs, kad nori būti „Scanorama Shortcut“ ambasadoriumi trečiojo kūrybinių dirbtuvių etapo metu, įsipareigoja savo lėšomis atvykti į Vilnių (kelionei į renginio vietą) arba tiesiai į renginio vietą.

5.2. Po antro atrankos etapo iki nustatytos datos kandidatui neįvykdžius 5.1. nustatytų sąlygų, teisė dalyvauti projekte atitenka pirmam aukščiausią įvertinimą turinčiam, bet į projektą nepatekusiam kandidatui.

5.3. Kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ organizatoriai įsipareigoja vykstant kūrybinėms dirbtuvėms atrinktiems dalyviams suteikti galimybę dalyvauti kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose bei pasirūpinti dalyvių maitinimu, transportavimu bei apgyvendinimu be jokių papildomų mokesčių, išskyrus vienkartinį dalyvio mokestį.

5.4. Kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ dalyviai suteikia organizatoriams teisę vykstant kūrybinėms dirbtuvėms juos filmuoti, fotografuoti ir viešai publikuoti šią vaizdinę medžiagą už tai nereikalaujant atlygio.

5.5. Asmuo, tapęs projekto dalyviu turi teisę pasitraukti iš bet kurio projekto etapo po to, kai sumoka baudą lygią 500 eurų per penkiolika kalendorinių dienų į organizatoriaus banko sąskaitą. Pasitraukimas iš projekto dėl kritinių aplinkybių (sunki liga, trauma, artimųjų mirtis ir kt.) vertinamas atskirai.

5.6. Dalyvio pasitraukimo iš projekto atveju, dalyvio mokestis grąžinamas į dalyvio nurodytą banko sąskaitą per penkiolika kalendorinių dienų.

6. Baigiamosios nuostatos.

6.1. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti kūrybinių dirbtuvių temas, darbotvarkes ir datas, apie tai pranešę dalyviams ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas.

6.2. Užpildęs registracijos anketą ir pažymėjęs laukelį „Su dalyvavimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku“, kūrybinių dirbtuvių „Scanorama Shortcut“ atrankos dalyvis įsipareigoja laikytis šiuose nuostatuose numatytų taisyklių.